Kamarát s rodinou

Pravidelne organizujeme príjemné stretnutia detí
a rodičov v priestoroch Kamaráta. Viac...

Sauna

Pravidelným saunovaním si zvyšujeme imunitu, odbúravame stres a napätie. Viac...

Angličtina

V Kamarátovi sa s angličtinou hráme každý deň a nenásilnou hravou formou deti získavajú prvé kontakty s cudzím jazykom. Viac...

AKÝ JE NÁŠ DEŇ V KAMARÁTOVI?


Kamarát je otvorený od pondelka do piatku v čase 7.00hod - 17.30hod.

  • 7.00 - 9.00 - príchod detí, voľné hry a aktivity v malých skupinách

  • 9.00 - 10.00 – tanečné a pohybové hry so sprievodom hudby, hygiena, desiata

  • 10.00-11.30 – hygiena a aktivity zamerané na pohybový, estetický, rozumový a rečový rozvoj, pobyt vonku počas ktorého robíme vychádzky do blízkeho okolia a hráme sa v našej záhrade s pieskoviskom, šmykľavkou, hojdačkami. V Piatok- je saunovací deň.

  • 11.30-12.30 - hygiena, obed,

  • 12.30-15.00 - odpočinok, počúvanie rozprávok a relaxačnej hudby,

  • 15.00-17.30 - hygiena, olovrant, aktivity v malých skupinkách, hry.