Kamarát s rodinou

Pravidelne organizujeme príjemné stretnutia detí
a rodičov v priestoroch Kamaráta. Viac...

Sauna

Pravidelným saunovaním si zvyšujeme imunitu, odbúravame stres a napätie. Viac...

Angličtina

V Kamarátovi sa s angličtinou hráme každý deň a nenásilnou hravou formou deti získavajú prvé kontakty s cudzím jazykom. Viac...

ČO PONÚKA KAMARÁT PRE RODIČOV?


Projekt KAMARÁT S RODINOU obsahuje:
Spoločné stretnutia a aktivity rodičov s deťmi - Čaká na vás:
  • HOP HOP - poločné cvičenie
  • TRALALA - spoločné spievanie a hranie na hudobných nástrojoch
  • ŠIKOVNÉ RUČIČKY - spoločné tvorivé dielne
  • HELLO HELLO - spoločné preopakovanie slovnej zásoby, piesní a riekaniek, s ktorými sa deti stretávajú v KAMARÁTOVI
  • KDE BOLO TAM BOLO - spoločné divadielka
  • RODINNÉ SAUNOVANIE - spoločne strávený čas celej rodiny v našej parnej saune