Kamarát s rodinou

Pravidelne organizujeme príjemné stretnutia detí
a rodičov v priestoroch Kamaráta. Viac...

Sauna

Pravidelným saunovaním si zvyšujeme imunitu, odbúravame stres a napätie. Viac...

Angličtina

V Kamarátovi sa s angličtinou hráme každý deň a nenásilnou hravou formou deti získavajú prvé kontakty s cudzím jazykom. Viac...

PRIJÍMANIE DETÍ


Vaše dieťa bude prijaté na základe osobného stretnutia Vás, dieťaťa a riaditeľky zariadenia Kamarát. Pri stretnutí obdržíte prihlášku a budete oboznámení s podmienkami prijatia. Deti prijímame počas celého roka pokiaľ je voľná kapacita.