Kamarát s rodinou

Pravidelne organizujeme príjemné stretnutia detí
a rodičov v priestoroch Kamaráta. Viac...

Sauna

Pravidelným saunovaním si zvyšujeme imunitu, odbúravame stres a napätie. Viac...

Angličtina

V Kamarátovi sa s angličtinou hráme každý deň a nenásilnou hravou formou deti získavajú prvé kontakty s cudzím jazykom. Viac...

CENNÍK KAMARÁTA


Cenník na školský rok 2018-2019

Celodenný pobyt – 345,- € na mesiac /v cene sú zahrnuté aj hygienické potreby a plienky/
165,- € výchova
180,- € bežné úkony starostlivosti o dieťa.

Poldenný pobyt – 245,- € na mesiac /v cene sú zahrnuté aj hygienické potreby a plienky/

Občasný celodenný pobyt - 21,- € na deň.


Strava – 2,80 - € na deň /v cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant, pitný režim, ovocie a zelenina podávaná počas celého dňa /

Mesačný poplatok za stravu je 61,60 €