Kamarát s rodinou

Pravidelne organizujeme príjemné stretnutia detí
a rodičov v priestoroch Kamaráta. Viac...

Sauna

Pravidelným saunovaním si zvyšujeme imunitu, odbúravame stres a napätie. Viac...

Angličtina

V Kamarátovi sa s angličtinou hráme každý deň a nenásilnou hravou formou deti získavajú prvé kontakty s cudzím jazykom. Viac...

Naša priorita


Našou prioritou je vytvárať také prostredie, v ktorom deti majú možnosť zdravo rásť a všestranne sa rozvíjať. V príjemnom a veselom prostredí Kamaráta deťom pomáhame adaptovať sa na nové prostredie, zvykať si na čas strávený bez rodičov a pripravovať sa na nástup do materskej školy.