Kamarát s rodinou

Pravidelne organizujeme príjemné stretnutia detí
a rodičov v priestoroch Kamaráta. Viac...

Sauna

Pravidelným saunovaním si zvyšujeme imunitu, odbúravame stres a napätie. Viac...

Angličtina

V Kamarátovi sa s angličtinou hráme každý deň a nenásilnou hravou formou deti získavajú prvé kontakty s cudzím jazykom. Viac...

ČO PONÚKA KAMARÁT PRE VAŠE DIEŤA?


Rozvoj dieťaťa
Hravú angličtinu
Pestrú a vyváženú stravu

Antialergické prostredie
Saunu

Kvalifikovaný personál - Radi by sme sa Vám predstavili.

Ľubica Šimková – som riaditeľka zariadenia Kamarát. Vyštudovala som SPgŠ L.Novomeského v Modre a ako učiteľka v materskej škole som pracovala 22 rokov. Mám rada veselých ľudí, svoju rodinu, radosť mi robia moje dve dcéry. Rada plávam, hrám volejbal a chodím do prírody.

Sandra Lišková - Mám 21 rokov a bývam v Pezinku. Vyštudovala som Pedagogickú a kultúrnu akadémiu v Modre. Veľmi rada cestujem, chodím do prírody a na prechádzky s mojimi dvoma psami.

Jana Horáková –Mám tri deti a jednu vnučku. V Kamarátovi pracujem ako prevádzková pracovníčka. Pripravujem deťom stravu, starám sa o čistotu a poriadok . Tri roky som pracovala v detských jasliach. Vo voľnom čase sa najradšej starám o svoju záhradu.

Michaela Baranová - Mám 20 rokov a bývam v Šenkviciach. Vyštudovala som Pedagogickú a kultúrnu akadémiu v Modre. Rada si krátim čas plávaním, korčuľovaním a tiež so svojou veselou rodinkou a psíkom Benym. Študujem na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce.

Simona Chrvalová - Mám 19 rokov vyštudovala som PaKA v Modre odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.V súčastnosti študujem na Trnavskej univerzite Pedagogickej fakulty predškolskú a elementárnu pedagogiku. Bývam v Smoleniciach so svojou rodinou a voľný čas trávim na korčuliach a opatrovaním detí.