Kamarát s rodinou

Pravidelne organizujeme príjemné stretnutia detí
a rodičov v priestoroch Kamaráta. Viac...

Sauna

Pravidelným saunovaním si zvyšujeme imunitu, odbúravame stres a napätie. Viac...

Angličtina

V Kamarátovi sa s angličtinou hráme každý deň a nenásilnou hravou formou deti získavajú prvé kontakty s cudzím jazykom. Viac...

ČO PONÚKA KAMARÁT PRE VAŠE DIEŤA?


Rozvoj dieťaťa
Hravú angličtinu

Pestrú a vyváženú stravu - Počas dňa deti dostávajú desiatu, obed a olovrant. Vedieme detičky k samostatnému jedeniu s lyžicou a pitiu z pohára. K dispozícií majú čaj, ovocie, zeleninu, celozrnné pečivo. Dodržiavame pitný režim.

Antialergické prostredie
Saunu
Kvalifikovaný personál